Innovation, digitalisering og forandringsledelse

Rådgivning

Ledelse drejer sig om at omsætte strategi og mål til praktiske, konkrete og målbare resultater. NORDKJÆR assisterer ved at bidrage med ekspertise indenfor innovation, forandringsledelse, digitalisering og kommunikation, så de tunge teorier effektivt omsættes til praksis.

Foredrag

Spred inspiration og viden om innovation og digitalisering i din organisation. Aktuelle emner er bl.a.: The Gender Data Gap & Kønsdata som vækstdriver, Design Thinking, Forandringer & Forandringsparathed, Prototyping, Computational Thinking (Teknologiforståelse), Design Sprint m.v.

NORDKJÆR

De fleste danske virksomhedsledere er efterhånden klar over, at de skal bevare eller forøge konkurrenceevnen gennem innovation og digitalisering.

Det er vores idérigdom og vores evne til at omsætte den til produkter, services og processer, der stiller os ganske godt i den skærpede konkurrence.

Samtidig er de fleste ledere klar over, hvor svært det er at omsætte teori til praksis – og i dette tilfælde innovationsteori og digitaliseringsmuligheder til effektive processer og omsættelige varer og ydelser.

NORDKJÆR specialiserer sig i innovation, forandringsledelse, digitalisering og kommunikation i en kommerciel kontekst og træder til med den påkrævede viden og assistance, der effektivt sikrer håndgribelige og kommunikérbare resultater.

NORDKJÆR tilbyder rådgivning, kurser og foredrag, der assisterer dig til at opnå bedre innovation i din virksomhed.

Det gøres bl.a. gennem generel rådgivning og sparring omkring innovationsstrategi og innovation management – med speciel ekspertise og fokus på kommunikation og forandringsledelse.

Kønsdata som vækstdriver

Hvis man skal lave en produktlinje, der er specifikt rettet mod kvinder, kan man blot tage standardproduktet og lave en pink version, ikke?

Nej! ‘Pinkification’, som man kalder det, dur ikke – de fleste produkter og services er i dag baseret på den mandlige prototype og kvinders behov og præferencer skal tænkes ind i produktudviklingen.

Derfor er der en meget stor kommerciel mulighed i at afdække, samt analysere data om kvinder. De fleste virksomheder vil have mulighed for at blive datadrevne omkring optimering af virksomhedernes produkter og udbud til kvinder.

Samtidig er der nogle generelle bevægelser i samfundet, der gør det ekstra interessant at fokusere på de kvindelige kunder. Kvinder investerer i stigende grad, de køber også i højere grad egen bolig og de uddanner sig mere.

Disse og mange andre tendenser afdækker NORDKJÆR og vi assisterer mange forskellige typer virksomheder med at optimere produkter og services ud fra denne viden.

Læs meget mere om NORDKJÆRs arbejde med kønsdata som vækstdriver og ‘The Gender Data Gap’ på vores dedikerede website om emnet.

Kontakt

Maj-Britt Kjær Sørensen
+45 2082 8564

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om alle nyheder så som inspirationsture, cases, kurser, ydelser, artikler o.lign. 

NORDKJÆR ApS

Stakladen 68
9380 Vestbjerg

+45 20 82 85 64
e-mail

FØLG NORDKJÆR